Aanstelling nieuwe bestuursleden

Namens het Voetbalbestuur wil ik iedereen bedanken die gister aanwezig was op de algemene ledenvergadering. De opkomst was, in vergelijking met voorgaande jaren, erg goed te noemen! De onderstaande mensen zijn voorgedragen voor een (nieuwe) functie binnen het bestuur, te weten: Menno Seegers Lees verder >

Contributie seizoen 2014/2015

Op de jaarvergadering van 25 September jl. is de contributie voor het huidige seizoen vastgesteld. Ondanks verhoging van de veldhuur en de verhoging van de KNVB contributie, is er nog geen noodzaak tot contributieverhoging. Volgend jaar zal dat waarschijnlijk wel noodzakelijk Lees verder >

Algemene ledenvergadering Voetbal

Alle leden zijn bij deze uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de afdeling Voetbal. Deze zal volgende week donderdag, 25 september, worden gehouden vanaf 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur. Dit jaar is de vergadering nog belangrijker dan anders,aangezien er Lees verder >