Eind 2014 zijn de onderstaande mensen tijdens de algemene ledenvergadering voorgedragen voor een (nieuwe) functie binnen het bestuur, te weten:

Menno Seegers (Bestuurslid Jeugd)

Machiel de Krom jr. (Bestuurslid Commerciële zaken)

Richard van den Bos (Penningmeester)

Gerard Diederiks  (Voorzitter)

De ledenvergadering is toentertijd akkoord gegaan met de aanstelling van deze mensen.

Eind 2015 is Ilse Blanker (Bestuurslid Overige Senioren) toegetreden tot het bestuur en heeft Lex Kortekaas een nieuwe functie (Bestuurslid Selectie) gekregen.

De vereniging is zeer verheugd dat het huidige bestuur de laatste jaren is verrijkt met kennis en bovenal leuke mensen.

Op de Bestuur pagina is het voltallige bestuur inclusief contactgegevens te vinden.

Voetbalbestuur  Jeugdcommissie  Club van 100