Op dit onderdeel van onze website vind je alle informatie over het lidmaatschap bij SV Terrasvogels.

Lid worden
Hier kunt u zich aanmelden als lid van SV Terrasvogels voetbal.Via het aanmeldformulier meld je je aan als lid. Er moeten een aantal persoonlijke gegevens worden ingevuld, deze zijn nodig voor onze eigen administratie en voor de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond(KNVB). Daarbij moet op het formulier een machtiging voor automatische incasso van de contributie worden ingevuld. 

Gedragsregels
Op deze pagina staan de normen en waarden die SV Terrasvogels onderschrijft. 

Contributie
In deze tabel zijn de contributiebedragen voor het lopende seizoen per soort lidmaatschap weergegeven. De bedragen variëren al naar gelang men actief voetbalt of niet spelend lid is. Ook de leeftijdsindeling volgens de criteria van de KNVB is van belang.

Overschrijvingen / opzeggingen
Een opzegging of wijziging van uw lidmaatschap dient voor 31 mei van het lopende seizoen te geschieden. Lees hier meer over het overschrijven/opzeggen van uw lidmaatschap. 
 
Trainingstijden
De selectie traint op dinsdag en vrijdag van 20:00 tot 21:30 uur.
De overige senioren trainen op woensdagavond om 20:00 uur. 
 
Vanwege groei bij de jeugd is er besloten om de A + B junioren op donderdagavond te laten trainen. Dan hebben zij alle tijd én ruimte en kunnen de overige senioren ook op een vaste avond trainen.
De A + B junioren trainen op maandag van 20:00 tot 21:00 uur en op donderdags van 19:30 tot 21:00 uur.
De C junioren trainen op maandag en woensdag van 19:00 tot 20:00 uur
De D junioren trainen op maandag en woensdag van 18:00 tot 19:00 uur
De E junioren trainen op maandag en woensdag van 17:00 tot 18:00 uur
De F junioren trainen op maandag en woensdag van 16:00 tot 17:00 uur 
De jongste jeugd (mini's en trapvogels) trainen op zaterdagochtend van 09:00 tot 10:00 uur.