Er zijn drie sleuteladressen voor de sleutel van de kantine.

Graag altijd eerst bij het 1ste  sleuteladres proberen de sleutel te verkrijgen. Mochten zij niet thuis zijn, dan graag de sleutel halen bij Edwin Taag of  Koen Kuipers.

1) Frits en Jos Heeremans                    2) Edwin Taag

Wustelaan 22                                              Van de Bergh van Eysingaplantsoen 43

Santpoort-Zuid                                            Santpoort- Zuid

Tel: 023-537912

3) Koen Kuipers

Van de Bergh van Eysingaplantsoen 68

Santpoort- Zuid